“Djela govore više od riječi”

Udruga građana Zvijezda Mora već niz godina organizira mnogobrojne projekte na lokalnoj, ali i regionalnoj razini koji potiču i podižu društveno kulturni život u općini Neum, a kroz niz humanitarnih projekata koje organiziramo svake godine možemo reći da smo u neku ruku podigli i socijalnu osjetljivost prema najpotrebitijma u općini Neum, ali i šire.